Menighedsrådet

 

Flemming Høyer Hansen

Flemming Høyer Hansen
Formand
Bygningssagkyndig
Fmd. for kirke- og kirkegårdsudvalg

Østergade 4B
6640 Lunderskov
Tlf: 51613718

 Mail:fhh@skanderupsogn.dk

 

Der kan sendes SIKKER MAIL til menighedsrådsformanden ved at benytte dette link - klik her

For at få adgang til at sende krypteret mail skal man følge linket og logge ind på kirkenettet med NemID.
Hermed er alle data sikrede undervejs på internettet.

Daniel Schmidt Christensen

Daniel Schmidt Christensen
Næstformand

Dollerup Torp 26
6640 Lunderskov
Tlf: 23723344

Mail: dsc@skanderupsogn.dk

Leo Lynderup Christensen

Leo Lynderup Christensen
Kirkekasserer og sekretær

Hasselvænget 8
6640 Lunderskov
Tlf: 27528123

Mail: leo@skanderupsogn.dk

Dorte Kring Nielsen

Dorte Kring Nielsen

Medlem af aktivitetsudvalget og andre udvalg

Mølleparken 49

6640 Lunderskov

Mail: hojdegaarden@mail.tele.dk

Birgitte Kragh

Birgitte Kragh
Kirkeværge

Hjarupvej 20

6640 Lunderskov

Tlf: 30600997

Mail: bk@skanderupsogn.dk

Anders Højberg Johansen

Anders Højberg Johansen
Kontaktperson

Kirkevejen 39

6640 Lunderskov

Tlf: 61284786

Mail: ahj@skanderupsogn.dk

Leon Sørensen

Leon Sørensen
Fm. for valgbestyrelsen

og præstegårdsudvalget

 

Mail: lns@skanderupsogn.dk

Line Straarup Jensen

Line Straarup Jensen
Medlem af aktivitetsudvalget

Mosevangen 13

6640 Lunderskov

Tlf: 4093 7189

Mail: linestraarup@gmail.com

Peter Albek Noer

Peter Albek Noer
Sognepræst

Kirkebyen 5

6640 Lunderskov

Tlf: 29110002

                                                Mail: pno@km.dk

Finn Nebel-Hansen

Finn Nebel-Hansen
Medarbejderrepræsentant

Østergade 6
6640 Lunderskov

Tlf. 6122 7558
Privat: 4096 8386
Mail: nebelhansen@gmail.com

 

Opgaver

Menighedsrådet har til opgave at arbejde for, at kirkens rammer og indhold fungerer efter kirkens formål. Det indebærer primært et ansvar for at styre økonomi samt ansætte og afskedige medarbejdere.

Møder

Menighedsrådet afholder ca. 8 årlige møder i Kirkehuset. Det meste af mødet er åbent og offentligt, mens personalesager placeres i lukkede møder.

Valg

Medlemmer af menighedsrådet vælges for en 4-årig periode, og næste valg finder sted i 2024. Ud over 8 valgte medlemmer består rådet af sognepræsten og en medarbejderrepræsentat.