Afdeling I

Den nyere kirkegård øst for kirken

Kistebegravelser

Gravene er anlagt helt i græs umiddelbart op mod de i området anlagte plantefelter (260 x 260 cm).
Der må opsættes naturformede gravsten max 55 cm høje i plantefelternes ydergrænse.
Der afsættes plads til plantning af sommerblomster, buketter og lign. foran stenen.
I forbindelse med en begravelse kan der reserveres en gravplads til nærmeste pårørende.
Der oprettes legat for vedligeholdelse i frednings-perioden.