Afdeling A-E

AFDELING A, B, C, D OG E

Den gamle kirkegård beliggende omkring kirken.

Det traditionelle gravsted med hæk omkring.
Disse gravsteder med én to eller flere grave, er stadig den udbredte gravstedsform, og tegner den gamle kirkegårdskultur.

Disse gravsteder er alle omgivet af thujahække med høj baghæk og lavere sider og forkant.Hækken klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Gravene i disse afdelinger kan anlægges efter gravstedsejerens ønske med små eller store monumenter efter eget valg.
Gravsted kan reserveres, hvorved ejeren overtager ansvar for renholdelsen.
I disse afdelinger er der også traditionelle urnegravsteder.

Vedligehold af gravsteder.

Det er muligt mod betaling at få gravstederne vedligeholdt af kirkegården. 
Ligeledes kan der mod betaling bestilles blomster og grandækning. 
Betaling sker enten en gang årligt ved fremsendelse af regning eller ved, at der for en årrække tegnes legat.