Afdeling G

Den nyere kirkegård øst for kirken.

Plænebegravelser

Urnegrave med stenplade i plan med græsset uden anden synlig afgrænsning. Inskriptionen nedhugges i stenpladen, som har størrelsen 35 x 45 cm.
Der kan købes metalvaser, som anbringes i plan med plænen. Anden form for gravpyntning må ikke finde sted. Der må dog lægges krans på til jul.

Kistegrave anlagt helt i græs umiddelbart op mod de i området anlagte plantefelter (260 x 260 cm).
Der må opsættes naturformede gravsten max 55 cm høje i plantefelternes ydergrænse.
Der afsættes plads til plantning af sommerblomster, buketter og lign. foran stenen. 

I forbindelse med en begravelse kan der reserveres en gravplads til nærmeste pårørende. Der oprettes legat for vedligeholdelse i fredningsperioden (for kister mindst 25 år og urner mindst 10 år).