Afdeling K

Kirkelunden nord for kirken

Kistebegravelser i plæne

Afdeling med bueformede bede til kistebegravelse . Urne kan senere nedsættes.

Naturformede gravsten på max højde 55 cm opsættes mod bedets midte.
Der må foran gravstenen på et afgrænset område (ca. 25 cm) plantes sommerblomster og lign. ligesom buketter i vase kan anbringes.
Resterende del af gravstedet udlægges i græs.

I forbindelse med en begravelse kan der reserveres en gravplads til nærmeste pårørende.

Der tegnes legat for vedligeholdelse i fredningsperioden (mindst 25 år).