Kirkegården

Skanderup Kirkegård ligger omkring Skanderup Kirke, og har sikkert været benyttet som egnens gravplads i de over 800 år kirken har ligget her og måske endnu længere tilbage.

Oprindeligt var der tradition for, at man blev begravet i den retning fra kirken, hvori man havde boet. Folk fra Gelballe fik for eksempel deres gravsteder på kirkegårdens nordsøstre del.

Kirkegården blev i 1983 udvidet mod øst. Herved blev det muligt af tilbyde mere varierede begravelsesformer, idet en del af området henlægger i plæne. Det giver mulighed for såvel anonyme begravelser som mindre vedligeholdelseskrævende gravformer. Senest er Kirkelunden på kirkegårdens nordside taget i brug. Her er der mulighed for kistebegravelse i plæne med gravmindet placeret i aflange bede, samt børnegrave og urnegrave i et rundt anlæg.

Mindelunden


Udsigt over Kirkelunden.

Kirkegårdens personale

Finn Nebel-Hansen

GRAVER
FINN NEBEL-HANSEN

Østergade 6
6640 Lunderskov
Tlf 6122 7558.
Træffetid bedst hverdage kl. 9 - 9.30

GERDA NEBEL-HANSEN

GRAVERMEDHJÆLPER
GERDA NEBEL-HANSEN

Østergade 6
6640 Lunderskov
Tlf 40968386
Mail: Skg@os.dk

HANNE MEYER

GRAVERMEDHJÆLPER
HANNE MEYER

LIS LAURIDSEN

GRAVERMEDHJÆLPER
LIS LAURIDSEN