Dåbsritualet

Barnedåb

Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992

Dåbssalme : Salmebogens nr 448 v. 1-3

Velkomst . Herunder inviteres børn til at komme op og være med ved dåben.

Lovprisning : Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,som i sin store barmhjertighedhar genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Bøn . Her har forældre mulighed for selv at bede den bøn, man fik udleveret ved samtalen.
Ellers beder præsten: Vi takker dig, himmelske Fader,fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb,hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.Vi beder dig:Tag i nåde mod dette barn (disse børn),som vi bærer frem for dit åsyn.Indlem det (dem) i din menighed,og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset!Amen.

Skriftlæsning  Præsten læser dåbsbefalingen (Matt.28,16-20) og om Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)

Præsten siger:Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn)til hans velsignelse ved at døbe det (dem)i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Korstegnelse  Præsten tegner derefter for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger:Modtag det hellige korses tegnbåde for dit ansigt og for dit bryst,til et vidnesbyrd om,at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

 

TROSBEKENDELSE

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af

Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

Vil du døbes på denne tro? - Ja!

 

DÅBSHANDLING

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:

N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR  Bedes højt i fællesskab

FADDERTILTALE . Menigheden sætter sig

DÅBSSALME . Salmebogens nr 448 v. 4-6

GUDMOR ELLER GUDFAR

Barnedåb

En af forældrene kan bære barnet til dåb. Man kan også vælge en gudmor eller en gudfar, som selv skal have passeret konfirmationsalderen.

FADDERE OG BØRN MED

Barnedåb

Ved dåben inviteres fadderene med op til døbefonten. Det samme gør alle børn i kirken.