Aktiviteter

Kirkens liv udfolder sig med gudstjenesten som centrum.

Også gudstjenesten har brug for at have andre former. Derfor arrangeres der Spaghttigudstjester for børnefamilier og rytmiske gudstjenester, som særligt tiltaler yngre. Dog er det fortsat den faste gudstjeneste søndag formiddag, der er centrum.

Andre aktiviteter

Udover gudstjenesterne er der mange aktiviteter og arrangementer. Nogle arrangeres af kirkens ansatte og frivillige. Det gælder f.eks kirkecafé, korarbejde og børnekirke, foredrag eller kristendomsundervisning. Andet udføres af frivilligt kirkeligt arbejde.