Afdeling H

Den nyere kirkegård øst for kirken

Anonymne begravelser

Afdelingen er til den anonyme form for urneanbringelse i fællesanlæg uden synlig afgrænsning af den enkelte grav.
Blomster og kranse må anbringes på plænen omkring fælles bed.

Vedligeholdelse betales for en hel fredningsperiode (10 år) ved oprettelse af legat.
Ved urnenedsættelse må pårørende gerne være til stede.