Afdeling F

Den nyere kirkegård øst for kirken.

Traditionelle kiste- og urnegravsteder.

Gravsteder med én, to eller flere grave. Baghæk af thuja og ellers afgrænset af brosten.
Her findes også urnegrave (130 cm x 130 cm) ligeledes med thujabaghæk og brostensafgrænsning.
Gravsteder kan reserveres.

Vedligehold af gravsteder.

Det er muligt mod betaling at få gravstederne vedligeholdt af kirkegården.
Ligeledes kan der mod betaling bestilles blomster og grandækning.
Betaling sker enten en gang årligt ved fremsendelse af regning eller ved, at der for en årrække tegnes legat.