Fødsel

Baby

Fødslen bliver anmeldt af den jordemoder, der er til stede under fødslen. Har der ikke medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen på borger.dk.

 

Faderskab: Er I gift, får I automatisk fælles forældremyndighed over barnet.

Er I ikke gift og ønsker at få registreret faderskabet, skal i udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk inden barnet er 28 dage gammelt.

Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen senere end 28 dage efter fødslen, afgør Statsforvaltningen faderskabet.