Dødsfald

Første kontakt

Ved dødsfald er det almindeligt, at man først tager kontakt til en bedemand. Efter ønske kan man kontakte præsten først.

Tidspunkt

Den første kontakt handler primært om at få fastlagt tidspunkt for begravelse eller bisættelse.

Samtale

Dernæst har man normalt to samtaler. Den første med bedemanden handler om alt praktisk med kapel, kiste m.m.
Den anden samtale er med præsten, hvor vi snakker om den afdødes liv. Det er godt at mindes, og det giver stof til præstens tale. Ved denne samtale bestemmes også salmer.

Gravsted

Endelig tager man en tur på kirkegården for at træffe afgørelse om, hvor kiste eller urne skal anbringes. Normalt kan man træffe graveren i almindelig arbejdstid, men ring gerne til graveren og aftal tid.

Salmer til begravelse

Klik her

Se kirkegårdens afdelinger

Klik har

Mindesamvær

Kirkehuset kan lejes til mindesamvær.
Lejen er kr. 1.200.
Der er ingen bemanding i Kirkehuset

Se kirkehuset

Allehelgen

Første søndag i november er Allehelgens søndag.
Ved gudstjenesten denne dag oplæses navnene på de, der er døde i årets løb og hørte til Skanderup kirke.
Pårørende får brev om det i forvejen.

 

Sognepræst
Peter Albek Noer
Træffes på pno(at)km.dk
Tlf. 2911 0002

Finn Nebel-Hansen

Graver
Finn Nebel-Hansen

Tlf. 6122 7558 eller 4096 8386 (Gerda)
Træffetid bedst hverdage kl. 9 - 9.30