Bryllup

Bryllup

Bryllup bestilles ved henvendelse til sognepræsten.

Nogle bestiller bryllup flere år frem, mens andre kan nøjes med en måned eller to.
Nogle inviterer kirken fuld af gæster mens andre kun inviterer de aller nærmeste eller kun de to vidner, som skal være til stede ved en vielse.
Det er gratis at blive viet i kirken, og det forudsætter at én af parterne er medlem af Folkekirken.

Ægteskabserklæring.

Forud for vielsen skal man skaffe en ægteskabserklæring (prøvelsesattest). Anmodningen udfyldes på Borger.dk, hvorefter ægteskabserklæringen tilsendes. Formålet er at sikre at de juridiske forudsætninger for vielsen er til stede, f.eks. at en af parterne ikke er i et eksisterende ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder.
Ved kirkelig velsignelse medbringes vielsesattesten som dokumentation.

BRYLLUPSSALMER
VIELSESRITUALET

Kirkelig velsignelse.

Er man allerede viet på rådhuset, kan man få en kirkelig velsignelse.
Forløbet er næsten sammenfaldende med en vielse. Kun tilspørgslen er anderledes.

 

VÆRD AT VIDE

  • Vielsessamtale finder sted hos præsten ca. 3 uger før vielsen
  • Kirken kan rumme over 250 gæster
  • Salmevalg drøftes med præsten ved samtalen
  • Kirkepyntning aftales med graveren
  • Der skal indskrives to vidner til vielsen - oftest fædrene

I ØVRIGT

  • Gommen sidder til højre, bruden til venstre
  • Manden går i sydsiden - kvinden i nordsiden
  • Kaster man ris, skal det ske uden for kirken
  • Vielsen varer ca. 30 minutter