Dødsfald

Første kontakt.

Ved dødsfald er det almindeligt, at man først tager kontakt til en bedemand. Efter ønske kan man kontakte præsten først.

Tidspunkt.

Den første kontakt handler primært om at få fastlagt tidspunkt for begravelse eller bisættelse.

Samtale.

Dernæst har man normalt to samtaler. Den første med bedemanden handler om alt praktisk med kapel, kiste m.m.
Den anden samtale er med præsten, hvor vi snakker om den afdødes liv. Det er godt at mindes, og det giver stof til præstens tale. Ved denne samtale bestemmes også salmer.

Gravsted.

Endelig tager man en tur på kirkegården for at træffe afgørelse om, hvor kiste eller urne skal anbringes. Normalt kan man træffe graveren i almindelig arbejdstid, men ring gerne til graveren og aftal tid.

 

Sognepræst

Martin Karkov Kobbersmed

Tlf. 2911 0002

Graver

Finn Nebel-Hansen

 

Tlf. 61227558 / 40968386

Mindesamvær

Kirkehuset kan lejes til mindesamvær.
Lejen er kr. 1.200.
Der er ingen bemanding i Kirkehuset

Allehelgen

Første søndag i november er Allehelgens søndag.
Ved gudstjenesten denne dag oplæses navnene på de, der er døde i årets løb og hørte til Skanderup kirke.
Pårørende får brev om det i forvejen.