Kirkecafé

Tirsdag d. 2. august:
”Bibeloversættelse dér hvor kaffen kommer fra”, v. Bodil og Peter Lanting, Hammelev.

Tirsdag d. 6. september:

”Det bedste liv med demens”

v. Kirsten Stabel og Laura Lehnsted fra demensområdet i Kolding Kommune.

Tirsdag d. 4. oktober:

”Fra præstens studerekammer”
v. sognepræst Helle Torp, Andst.

Tirsdag d. 1. november:
”Skanderup Kirke – et indblik i kirkekunsten”

v. kirke- og kulturmedarbejder Mia Broe Jakobsen.

Tirsdag d. 6. december kl. 10.30 Bemærk tidspunktet!

Julefrokost ”som vi plejer”, Sang, fortælling mv., v. fhv. valgmenighedspræst Axel Jessen, Skanderup. Derefter julefrokost á kr. 40,- Tilmelding nødvendig.


Faste programpunkter

Vi mødes kl. 9.30 til 11.00 i Kirkehuset - bemærk der kan forekomme ændringer i programmet.

Den første halve time nyder vi kaffen og hinandens selskab.
Kaffen koster kr 15,-

Den næste time sker der følgende
Vi synger sammen.
Vi hører et kort indslag om en ting eller person ved en deltager.
Dagens emne.
Dagens andagt

 

Gudrun Skov

Lægger program for Kirkecafé sammen med Knud Svendsen, Kirsten Kragh og Martin Karkov Kobbersmed.

Knud Svendsen

Med i programudvalget

Kirsten Kragh

Med i programudvalget og på køkkenholdet.

Ideer

Har du ideer til programmet, så giv dem endelig videre til udvalget.

Skulle du have lyst at hjælpe med at lave kaffe, så sig også endelig til. Der er altid brug for friske kræfter.