Kirkecafé

Tirsdag d. 5. januar: ”De har ikke hjemme noget sted” – om arbejdet blandt romaer, v. sognepræst Knud W. Skov, Herning.

OBS! AFLYST PGA CORONARESTRIKTIONERNE

Tirsdag d. 2. februar: ”Skamlingsbanken – Sønderjyllands mødested” v. N.P. Wiborg, Christiansfeld.

OBS! AFLYST PGA CORONARESTRIKTIONERNE

Tirsdag d. 2. marts: ”53 dage i Island” v. Aase Nygaard, Holstebro.

OBS! AFLYST PGA CORONARESTRIKTIONERNE

Tirsdag d. 6. april: ”Stod han op, som ordet går?” om påskens troværdighed, v. dr.theol. Peter Legarth, Aarhus.

Tirsdag d. 4. maj: ”Seniorvolontør i Jerusalem” v. pastor emeritus, Sten Nielsen, Sommersted.

Tirsdag d. 1. juni kl. 9.00-12.30

Udflugt (forhåbentlig), tilmelding nødvendig. Nærmere program følger senere.

 

Praktiske oplysninger:

Kl. 9.30 til 11.00 i Kirkehuset.

Den første halve time: kaffe á kr. 15,-

Dernæst en time til emnet og en andagt.

Kirkecaféen arrangeres af: Kirsten Kragh, Knud Svendsen, Gudrun Skov og Martin Karkov Kobbersmed.

 


Faste programpunkter

Vi mødes kl. 9.30 til 11.00 i Kirkehuset - bemærk der kan forekomme ændringer i programmet.

Den første halve time nyder vi kaffen og hinandens selskab.
Kaffen koster kr 15,-

Den næste time sker der følgende
Vi synger sammen.
Vi hører et kort indslag om en ting eller person ved en deltager.
Dagens emne.
Dagens andagt

 

Gudrun Skov

Lægger program for Kirkecafé sammen med Knud Svendsen, Kirsten Kragh og Martin Karkov Kobbersmed.

Knud Svendsen

Med i programudvalget

Kirsten Kragh

Med i programudvalget og på køkkenholdet.

Ideer

Har du ideer til programmet, så giv dem endelig videre til udvalget.

Skulle du have lyst at hjælpe med at lave kaffe, så sig også endelig til. Der er altid brug for friske kræfter.