Forklaringsgudstjeneste

Søndag den 6. marts er dagens gudstjeneste en forklaringsgudstjeneste. Det er på mange måder en traditionel gudstjeneste, men dog med den tilføjelse at de enkelte led i gudstjenesten forklares undervejs. Alle enkelte led og dele giver god mening, hvis man altså ved hvorfor de er der. Og det er målet med denne gudstjeneste. Man kan forberede sig på en gudstjeneste med flere små, velmente afbrydelser fra præsten. Det sker i et forsøg på at oversætte og forklare meningen med noget som virker selvfølgeligt for nogle, men gammeldags og uvedkommende for andre.

Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkehuset efterfulgt af et kort oplæg og tid tl en åben samtale om gudstjeneste generelt. Hvad er vigtigt for dig ved gudstjenesten? Hvad må man synge? Hvor lang må en gudstjeneste være? o.lign. emner vil blive drøftet.

Alle er hjerteligt velkomne!