Cross cultural work in Kolding Deanery

Invitation and Welcome

If you are a foreigner, an immigrant or a refugee in town who would like to be in an international community, wanting to feel at home, wanting to be integrated into the Danish society in the fellowship of caring believers in Jesus, wanting to be nurtured in the Christian faith, then this is for you.

If you are a Dane who has interest to know foreigners and strangers in the Danish society, able to see their value with their cultural baggage which also can possibly enrich the  Danish culture, willing to support their integration as co-humans, wanting your own religious convictions to be challenged,  then this is for you.

If you are a citizen or transient visitor in this country, wanting to find forums for cultural and religious dialogues, wanting to be introduced into the Danish language and Danish history and also to the history, struggles and hopes of other countries, then this is for you.

Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti

Velkommen til den internationale menighed

Hvis du er en fremmed, immigrant eller flygtning, som gerne vil være en del af et internationalt fællesskab, gerne vil føle dig hjemme, gerne vil integreres i det danske samfund i et fællesskab af kristne, gerne vil opbygges i den kristne tro, så er dette noget for dig.

Hvis du er en dansker, som ønsker at lære fremmede at kende i Danmark, kan du se værdien af deres kulturelle baggage, som noget der også kan berige dansk kultur; er du villig til at støtte integrationen af medmennesker, ønsker du at din egen religiøse overbevisning skal udfordres, så er dette noget for dig.

Hvis du er borger eller på gennemrejse i Danmark, ønsker du at finde et forum for kulturel og religiøs dialog, ønsker du at blive introduceret til det danske sprog og historie og samtidig til historien og sproget, kampene og håbet i andre lande, så er dette noget for dig.