Menighedsrådet

Flemming Høyer Hansen

Formand og bygningssagkyndig

Østergade 4B
6640 Lunderskov.

Tlf: 5161 3718
Mail: fhh-sogn8939(at)live.dk

Der kan sendes SIKKER POST til menighedsrådsformanden ved at benytte dette link - klik her

For at få adgang til at sende krypteret mail skal man følge linket og logge ind på kirkenettet med NemID.
Hermed er alle data sikrede undervejs på internettet.

 

 

Laust Bøgesvang

Næstformand

Kastanieallé 43
6640 Lunderskov

Tlf. 4050 8088
Mail: laustbogesvang@yahoo.dk

Kirsten Torndahl

Sekretær og kontaktperson

Jernbanegade 8
6640 Lunderskov.

Tlf: 2644 9361
Mail: Ktorndahl@hotmail.com

Jørn Gregersen

Kirkeværge

Rolles Møllevej 50
6640 Lunderskov.

Tlf: 4018 6280
Mail: rolles(at)mail.dk

Holger Møberg

Kasserer

Reinholdts Bakke 57
6640 Lunderskov

Tlf: 6077 4031
Mail: thmoeberg@stofanet.dk

Marianne Mølgaard Christensen

Fm. aktivitetsudvalget

Tøndervej 9
6580 Vamdrup.

Tlf: 22456643
Mail: miannechristensen(at)gmail.com

Daniel Christensen

Fm. præstegårdsudvalg, deltids organist

Dollerup Torp 26
6640 Lunderskov

Tlf: 2372 3344
Mail: orgelbygger(at)gmail.com

Per Mortensen

Fm. kirke- og kirkegårdsudvalget og valgbestyrelsen

Figgenvej 6
6640 Lunderskov.

Tlf: 4119 2710
Mail: figgenvej@hotmail.com

Martin Karkov Kobbersmed

Sognepræst

Kirkebyen 5
6640 Lunderskov.

Tlf: 2911 0002
Mail: makk@km.dk

Finn Nebel-Hansen

Medarbejderrepræsentant

Østergade 6
6640 Lunderskov.

Tlf: 4096 8386
Mail: nebelhansen(at)gmail.com

 

 

Opgaver.

Menighedsrådet har til opgave at arbejde for at kirkens rammer og indhold fungerer efter kirkens formål. Det indebærer primært et ansvar for at styre økonomi samt ansætte og afskedige medarbejdere.

Møder

Rådet afholder ca. 8 årlige møder i Kirkehuset. Det meste af mødet er åbent og offentligt, mens personalesager placeres i lukket møde.

Valg

Medlemmer af rådet vælges for en 4 årig periode, og næste valg finder sted i 2020. Ud over 8 valgte medlemmer består rådet af sognepræsten og en medarbejderrepræsentant.