Aflysninger pga. coronasmitte

Alle gudstjenester er aflyst indtil videre til og med d. 10. maj. Landets præster vil forsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. 

Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Følg med på hjemmesiden og på Facebook hvor vi løbende opdaterer. 

 

 

Ændrede retningslinjer på kirkegården

26.3.2020

På grund af opdaterede retningslinjer på for kirkegårdspersonalet kan medarbejderne på kirkegården genoptage arbejdet. Medarbejderne arbejder meget udenfor og må derfor igen vedligeholde kirkegården. 

Der gælder selvfølgelig de samme regler som i resten af samfundet om at undgå for meget og tæt kontakt. Derfor holder vi fortsat 2 meters afstand. 

Det er fortsat muligt at kontakte personalet på tlf. 61227558

 

Gudstjenester aflyses

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere. 

Aftenringning kl. 17.00

25.03.2020

På opfordring fra biskopperne vil kirkeklokkerne ringe morgen og aften for at opfordre til bøn og andagt. 

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. 

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage. Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på. 

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag. 

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.