Alle helgens dag

Alle helgens dag er de senere år begyndt at stå stærkt i Danmark. Det er en dag til at mødes og mindes de døde, som vi fra kirkens side gerne vil gøre vores til bliver højtidelig og smuk. Søndag d. 1. november kl. 14.00 og 16.00 vil der være gudstjenester, som er præget af stilhed, eftertanke og musik og vare ca. 1 time. Alle er hjerteligt velkomne!

NB: Grundet de nuværende restriktioner og afstandskrav bedes I tilmelde jer til Gerda Nebel-Hansen: 40 96 83 86. På den måde kan vi få en god fordeling og sikre, at gudstjenesterne foregår sundhedsmæssigt forsvarligt jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.