Kalender

19. s. e. trin.

søndag d. 27. oktober kl. 9:00
v. Helle Torp
Detaljer

Mark. 2,1-12

Alle helgens dag

søndag d. 3. november kl. 16:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 5, 1-12

 

Der er kaffe i Kirkehuset, Kirkevejen 51 fra kl. 15.00

21. s. e. trin.

søndag d. 10. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Joh. 4,46-53

Børne- og juniorkirke

Band medvirker

Rytmisk gudstjeneste

søndag d. 17. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 18,21-35

Rytmisk gudstjeneste

Ingen børne- og juniorkirke

Sidste s. i kirkeåret

søndag d. 24. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 35,31-46

Børne- og juniorkirke

1. s. i advent

søndag d. 1. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 4,16-30

Børne- og juniorkirke

2. s. i advent

søndag d. 8. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 25,1-13

Børne- og juniorkirke

3. s. i advent

søndag d. 15. december kl. 10:30
v. Holger Haldrup
Detaljer

Luk. 1,67-80

Børne- og juniorkirke

Band medvirker - derefter kirkefrokost

4. s. i advent

søndag d. 22. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Joh. 3,25-36

Børne- og juniorkirke

Juleaften

tirsdag d. 24. december kl. 13:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Juleaften

tirsdag d. 24. december kl. 14:45
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Juleaften

tirsdag d. 24. december kl. 16:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Juledag

onsdag d. 25. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

JOh. 1,1-14

Anden Juledag

torsdag d. 26. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 10,32-42

søndag d. 29. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 2,13-23

Børne- og juniorkirke

Nytårsdag

onsdag d. 1. januar kl. 14:00
v. Helle Torp
Detaljer

Matt. 6,5-13

Helligtrekongers s.

søndag d. 5. januar kl. 9:00
v. Helle Torp
Detaljer