Kalender

14. s. e. trin.

søndag d. 22. september kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 17,11-19

Ingen børne- og juniorkirke

15. s. e. trin.

søndag d. 29. september kl. 9:00
v. Helle Torp
Detaljer

Matt. 6,24-34

Ingen børne- og juniorkirke

16. s. e. trin.

søndag d. 6. oktober kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 7,11-17

Band medvirker

17. s. e. trin.

søndag d. 13. oktober kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 14,1-11

Børne- og juniorkirke

18. s. e. trin.

søndag d. 20. oktober kl. 10:30
v. Helle Torp
Detaljer

Matt. 22,34-46

Ingen børne- og juniorkirke

19. s. e. trin.

søndag d. 27. oktober kl. 9:00
v. Helle Torp
Detaljer

Mark. 2,1-12

Ingen børne- og juniorkirke

Alle helgens dag

søndag d. 3. november kl. 16:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 5, 1-12

Ingen børne- og juniorkirke

21. s. e. trin.

søndag d. 10. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Joh. 4,46-53

Børne- og juniorkirke

Band medvirker

Rytmisk gudstjeneste

søndag d. 17. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 18,21-35

Rytmisk gudstjeneste

Ingen børne- og juniorkirke

Sidste s. i kirkeåret

søndag d. 24. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 35,31-46

1. s. i advent

søndag d. 1. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 4,16-30

2. s. i advent

søndag d. 8. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 25,1-13

3. s. i advent

søndag d. 15. december kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Luk. 1,67-80

Band medvirker