Kalender

19. s. e. trin.

søndag d. 22. oktober kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Mark. 2, 1-12.

Rytmisk gudstjeneste

søndag d. 29. oktober kl. 11:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 22, 1-14.

Forud for gudstjenesten serveres der rundstykker og kaffe i Kirkehuset fra kl. 10.00.

Alle helgens dag

søndag d. 5. november kl. 16:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 5, 1-12.

22. s. e. trin.

søndag d. 12. november kl. 9:00
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 18, 21-35.

23. s. e. trin.

søndag d. 19. november kl. 10:30
v. Martin Karkov Kobbersmed
Detaljer

Matt. 22, 15-22.

Sidste s. i kirkeåret

søndag d. 26. november kl. 9:00
v. Helle Torp
Detaljer

Matt. 25, 31-46.