Åben kirke

Så kom turen også til os! Landets sognekirker må igen slå dørene op og invitere til gudstjenester og andre aktiviteter, og det er vi glade for. I skrivende stund kender vi ikke det fulde omfang af genåbningen, hvad vi må og skal lade være med, men fremover vil der igen være gudstjenester på søn- og helligdage, ligesom de øvrige aktiviteter så småt begynder igen. 

Vigtigt: For at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er tilmelding nødvendig. På den måde sikrer vi, at der ikke kommer flere ind i kirkerummet, end det er tilladt. Tilmelding sker til Gerda Nebel-Hansen på tlf: 40 96 83 86.

 

 

Ændrede retningslinjer på kirkegården

18.05.2020

Nu er vi alle igen mødt ind ved kirken og kirkegården. Kontakt derfor frimodigt kirkegårdspersonalet. Vi holder selvfølgelig de gældende afstandsregler, men vil meget gerne tale med jer. 

Det er fortsat muligt at kontakte personalet på tlf. 61227558

 

Tilmelding

Vigtigt: For at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er tilmelding nødvendig. På den måde sikrer vi, at der ikke kommer flere ind i kirkerummet, end det er tilladt. Tilmelding sker til Gerda Nebel-Hansen på tlf: 40 96 83 86

Aftenringning kl. 17.00

25.03.2020

På opfordring fra biskopperne vil kirkeklokkerne ringe morgen og aften for at opfordre til bøn og andagt. 

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. 

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage. Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på. 

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag. 

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.