Kirkecafé

Kirkecafé efteråret 2019

Tirsdag d. 6. august "Grundtvig - medlem af dansk KGB" Pastor emeritus Nils Jørgen Kobbermed, Kolding

Tirsdag d. 3. september "Gudstjeneste, dåb og nadver - arbejdet med liturgi i Folkekirken" Dr. theol. Kurt Ettrup Larsen, Aarhus

Tirsdag d. 1. oktober "Forråd - en jødes møde med evangeliet" Sognepræst Heinrich Pedersen, Nørup

Tirsdag d. 5. november "Lilleasien - kristendommens vugge" Pastor emeritus Holger Haldrup, Kolding 

Tirsdag d. 3. december kl. 10.30 "Som vi plejer" Sang og fortælling v. kirkens organist, Line Reinvang og sognepræsten. Derefter julefrokos á kr. 40,- Tilmelding til sognepræsten.

 


Faste programpunkter

Vi mødes kl. 9.30 til 11.00 - bemærk der kan være ændringer i programmet.

Den første halve time nyder vi kaffen og hinandens selskab.
Kaffen koster kr 15

Den næste time sker der følgende
Vi synger sammen.
Vi hører et kort indslag om en ting eller person ved en deltager.
Dagens emne.
Dagens andagt

 

Gudrun Skov

Lægger program for Kirkecafé sammen med Knud Svendsen, Kirsten Kragh og Martin Karkov Kobbersmed.

Knud Svendsen

Med i programudvalget

Kirsten Kragh

Med i programudvalget og på køkkenholdet.

Ideer

Har du ideer til programmet, så giv dem endelig videre til udvalget.

Skulle du have lyst at hjælpe med at lave kaffe, så sig også endelig til. Der er altid brug for friske kræfter.